TwitterFacebook

Belangrijk: Hypotiek.nl maakt gebruik van cookies!

Als u uw browser instellingen niet verandert, gaat u akkoord. Lees meer

Ja, ik ga akkoord
Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Voor website statistieken gebruiken wij Google.

Een cookie is een klein bestandje dat met deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Indien u cookies via deze website niet meer wil toestaan, verwijder dan de cookies voor deze website via uw browser. Uw eerdere keuze wordt dan ongedaan gemaakt.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van Google voor bezoekerstatistieken.
Banner 1


Downloads / documenten:

- Model Werkgeversverklaring 2020
- Instructies invullen Werkgeversverklaring
- Bewijs van Eigen middelen
Bankafschriften aanleveren
- Voorbeeld schenkingsovereenkomst

Hypotheekdocumenten (Let op bij het aanleveren dat documenten PDF-bestanden zijn en graag rechtop ingescand)
In onderstaand overzicht hebben wij een kleine toelichting voor de meest gevraagde documenten gemaakt die van toepassing zijn bij een hypotheekaanvraag.

Legitimatiebewijs
Een geldig paspoort of een Europese identiteitskaart. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd.
- Bij een paspoort een kopie van voorzijde en van de bladzijde waarop het BSN nummer staat
- Bij een identiteitskaart een kopie te maken van de voor en achterzijde.

Salarisstrook
Een kopie van de meest recente salarisstrook. 
- Het adres op de salarisstrook moet overeenkomen met het adres op de werkgeversverklaring
- Functie op salarisstrook en datum in dienst moeten ook overeenkomen met de werkgeversverklaring
- Iban/rekeningnummer waarop het salaris wordt gestort. Betaling per kas wordt niet goedgekeurd
(Indien per betaling per kas vermeld staat, dien je ook bankafschriften met de laatste 3 salaris- bijschrijvingen aan te leveren)

Bankafschrift met salaris bijschrijving
Een kopie van bankafschrift waarop de bijschrijving van het salaris vermeld staat.
- Het moet de salarisbijschrijving zijn van de aangeleverde salarisstrook
- De NAW-gegevens dienen zichtbaar te zijn.
Zie ''Bankafschriften aanleveren'' voor meer info over digitale bankafschriften downloaden

Werkgeversverklaring
Lees hiervoor de uitgebreide instructie hoe de werkgeversverklaring ingevuld dient te worden. Hierbij wordt uitgegaan van de NHG model werkgeversverklaring welke tevens te downloaden is.
Zie ''Instructies invullen Werkgeversverklaring''

Koopovereenkomst/eigendomsbewijs
Kopie van de, door alle partijen, ondertekende (voorlopige) koopovereenkomst c.q. het eigendomsbewijs.

Taxatierapport
Het taxatierapport mag maximaal 6 maanden oud zijn. Daarnaast dient een taxatierapport te worden gevalideerd door een onafhankelijk instituut. Om er zeker van te zijn dat jouw taxatierapport geaccepteerd wordt door alle mogelijke geldverstrekkers raden wij een NWWI rapport aan. Je kan deze via onze site eenvoudig aanvragen. Zie www.hypotiek.nl/gevalideerd-taxatie-rapport.html

Opgave van de lopende financiële verplichting(en)
Het is van belang alle financiële verplichtingen vooraf met ons te bespreken zodat wij kunnen inschatten hoe de geldverstrekker er mee om zal gaan. Hou er rekening mee dat geëist kan worden dat bepaalde schulden afgelost worden of (grote) limieten van betaalrekeningen worden opgeheven. Denk bij lopende verplichtingen aan:
- Doorlopende Kredieten
- Persoonlijke leningen
- Creditcards
- Limieten op betaalrekeningen
- Lease overeenkomsten
- Alimentatie

* Wij adviseren om alvast via BKR.nl een BKR-overzicht aan te vragen zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Op dit overzicht vind je alle geregistreerde kredieten die op jouw naam staan, en kun je eenvoudig controleren of alles klopt en het aanvragen van je hypotheek geen vertraging oploopt.

Studieschulden
Studieschulden staan niet vermeld in het BKR register. Voor een juiste beoordeling van je financiële situatie dienen wij wel rekening te houden met deze schulden. Graag ontvangen wij een uitdraai van de oorspronkelijke studie schuld en huidige schuld.

Pensioenoverzicht
Graag een uitdraai aanleveren van de volgende pensioenoverzichten
- Uniform Pensioen overzicht (UPO)
- Opgave Mijnpensioenoverzicht.nl

Verbouwingsspecificatie
Indien je gaat verbouwen graag een meerwerk specificatie aanleveren. Daarbij is het belangrijk de kosten onder de juiste post te vermelden en niets onder de post ‘overig. Let op dat het bedrag van de verbouwingsspecificatie overeenkomt met het genoemde bedrag in het taxatierapport.

Gescheiden
Indien je gescheiden bent, dienen kopieën aangeleverd te worden van het echtscheidingsconvenant, de uitspraak van de rechtbank, de inschrijving in het echtscheidingsregister en een kopie inschrijving burgerlijke stand.

Ondernemers / Zelfstandige
Indien je zelfstandige/ondernemer bent, dien je ook de volgende (extra) bescheiden aan te leveren:
- Recent uittreksel KvK
- Kopie van de jaarrekeningen van de laatste 3 jaar
- Kopie aangiften IB laatste 3 jaar
- Kopie aanslagen IB laatste 3 jaar
- Prognose/voorlopige jaarcijfers

Uitkering
Indien je een  WW-uitkering of WAO/WIA uitkering krijgt
- Kopie van de uitkeringsbesluit
- Meest recente bankafschrift met de bijschrijving van de uitkering

Oversluiten hypotheek
Indien het een oversluiting van een hypotheek betreft gelden de volgende extra bescheiden:
- Een kopie van het eigendomsbewijs. Oftewel de leveringsakte welke je van de notaris hebt ontvangen.
- Saldo opgave huidige hypotheek / meest recente jaaropgave
- Een kopie van de polis of acceptatieverklaring van de levensverzekeraar indien je de huidige verzekering wilt koppelen aan de nieuwe hypotheek

Overbrugging
Indien een overbrugging nodig is (als de huidige woning nog niet verkocht is), gelden de volgende extra bescheiden.
- Kopie van de verkoopakte (waardebepaling van het huis als hij nog niet verkocht is)
- Saldo opgave huidige hypotheek / meest recente jaaropgave

Ons advies... gewoon zelf doen!