TwitterFacebook

Belangrijk: Hypotiek.nl maakt gebruik van cookies!

Als u uw browser instellingen niet verandert, gaat u akkoord. Lees meer

Ja, ik ga akkoord
Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Voor website statistieken gebruiken wij Google.

Een cookie is een klein bestandje dat met deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Indien u cookies via deze website niet meer wil toestaan, verwijder dan de cookies voor deze website via uw browser. Uw eerdere keuze wordt dan ongedaan gemaakt.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van Google voor bezoekerstatistieken.
Banner 1
De gegevens op de website en de daarmee verbonden elektronische communicatie uitingen zijn bedoeld ter algemene informatie.

Alhoewel Hypotiek bij het samenstellen en actualiseren van de website en de daarmee verbonden elektronische communicatie uitingen zorgvuldigheid in acht heeft genomen en daarbij gebruik heeft gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie niet garanderen. Hypotiek wijst iedere aansprakelijkheid terzake nadrukkelijk van de hand. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hypotiek is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website.

De geboden informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van, en kan niet worden aangemerkt als deskundig persoonlijk advies. Indien u een offerte aanvraagt, doet u dit geheel voor eigen rekening en risico.

Op deze site kan, al dan niet door middel van hyperlinks, worden verwezen naar informatie verstrekt door derden. De inhoud van dergelijke informatie wordt door Hypotiek niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Hypotiek wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Hypotiek, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s) voor. U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Hypotiek-site.

In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hypotiek de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De activiteiten van Hypotiek richten zich uitsluitend op Nederland. Op deze site en de via deze site uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Privacybeleid

De gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt zonder uw toestemming. De gegevens die u aan Hypotiek verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Met de registratie van persoonsgegevens bieden wij u informatie en diensten op maat aan. Hypotiek gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker aanvragen zijn gegevens aan te passen of wijzigen, bijvoorbeeld voor de ontvangst van onze elektronische nieuwsbrief.

 

klantervaring hypotiek ervaring hypotiek klantervaring online hypotheek afsluiten hypotiek
Ons advies... gewoon zelf doen!